Analiza

Mokre ściany zewnętrzne i wewnętrzne , podłogi i sufity znów będą suche.

Przyczyny zawilgocenia można podzielić na kilka grup:
• zawilgocenie technologiczne
• zawilgocenie kondensacyjne, powstałe wskutek:
o błędów w sztuce budowlanej
o niedostatecznej izolacji termicznej przegrody
o niewłaściwej eksploatacji budynku
• starzenie się – zmiana właściwości materiałów i zabezpieczeń
• zmiany stosunków wodnych (podniesienie poziomu wód gruntowych, uszkodzenie lub zaniedbanie elementów systemu drenaży i melioracji.
• penetracja murów wodą deszczową
• zalanie budynku (awaria instalacji wodno-kanalizacyjnych, dachu, rynny, wody opadowe, powódź, itp.)
• brak lub zużycie izolacji pionowej (wody gruntowe, opady)
• brak lub zużycie izolacji poziomej (podciąganie kapilarne)

Jedna z naszych podstawowych zasad brzmi: Żadnych eksperymentów! Aby uzyskać pewność, że zastosowanie systemu Drymat również w przypadku osuszania Państwa domu może obiecać sukces, przeprowadzamy w każdym przypadku gruntowną analizę.

Metoda elektrofizycznego osuszania sięga do zasady elektroosmozy – proszę obejrzeć sobie w odniesieniu do tego nasz film video. System Drymat jest przez to idealną metodą do długotrwałego usunięcia zwiększającej się kapilarnej wilgoci.

Reasumując: System Drymat zostanie u Was tylko wtedy zainstalowany, gdy szanse na sukces będą bardzo, bardzo wysokie. Na szczęście jest to regułą.

Dane kontaktowe

Rozmowa z konsultantem

tel. 788 50 86 25

phone_sub